Ông Nguyễn Sinh Hùng
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Khó tìm ra dấu ấn của ông Sinh Hùng'

Một nhà nghiên cứu chính sách luật Việt Nam cho rằng khó tìm thấy 'dấu ấn lớn nhất nào' theo nghĩa tích cực của từ này khi bình luận về dấu ấn, ưu khuyết điểm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 13, ông Nguyễn Sinh Hùng.

Trao đổi với BBC hôm 30/3/2016 từ Hà Nội, PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển Việt Nam, nói:

"Có lẽ dấu ấn lớn nhất theo nghĩa gọi là tích cực thì tôi sợ là khó tìm. Nhìn lại khóa vừa rồi của Quốc hội, thì có thể nói là, nói một cách tích cực Quốc hội cũng đã xây dựng được một số luật. Đó là công việc lập pháp của Quốc hội, tuy nhiên đó là thuộc trách nhiệm Quốc hội.

"Tuy nhiên, nếu nhìn góc độ chất lượng Quốc hội, cũng như nội dung hoạt động của Quốc hội, với tư cách cử tri, tôi phải nói rất là chưa hài lòng. Thứ nhất, trong câu chuyện bảo vệ chủ quyền Biển đảo của Việt Nam, Quốc hội đã không ra được một Nghị quyết nào cả, mà trong đó, chắc chắn trách nhiệm thuộc về người đứng đầu Quốc hội là ông Chủ tịch Quốc hội," PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao nói với BBC hôm 30/3/2016 từ Hà Nội.