Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Việt Nam cần 'chấn hưng văn hóa, đạo đức'

Tiến sỹ, nhà xã hội học Khuất Thu Hồng cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần "chấn hưng văn hóa, đạo đức" trong Bàn tròn thứ Năm của BBC Tiếng Việt.

"Bây giờ có lẽ cần phải có một phong trào, một cuộc cách mạng theo nghĩa là mỗi người Việt Nam tự ngẫm lại mình, tự thấy xấu hổ, tự dám chỉ trích mình và tự dám phê bình mình," Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ISDS nói hôm 31/03.

Các khách mời khác trong chương trình như thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người đã nhiều năm chống lại gian lận trong thi cử, và anh Nguyễn Khắc Giang từ viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách cũng bày tỏ quan điểm và giải pháp để có được xã hội Việt Nam 'tử tế hơn'.

"Nếu chúng ta có lãnh đạo trong sáng, toàn tâm toàn ý với dân, trách nhiệm, thực sự vì dân, thực sự dân chủ, thì tôi đảm bảo rằng không có công dân nào chê trách lãnh đạo đó, và họ coi đó là tấm gương để học tập," ông Khoa nói.

Xem lại thảo luận tại: http://bit.ly/1UwZ70o