Khách sạn "Cá mập"
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Khách sạn dưới nước giữa bầy cá mập

Không phải ai cũng dám nghỉ qua đêm tại một nơi như thế này. Và cũng chỉ một số người may mắn mới có được cơ hội như vậy.

Đó là ngủ tại một phòng ngủ đặt dưới nước với những con cá mập vây quanh.

Đây là một phần cuộc thi của một Thủy cung ở Paris. Những người tổ chức nói đây là một phần kế hoạch của họ muốn thay đổi cách nhìn nhận không đúng của con người về cá mập.