Luật sư Trần Quốc Thuận
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hy vọng tân Chủ tịch nước 'tôn trọng phản biện'

Một cựu quan chức lãnh đạo Văn phòng Quốc hội Việt Nam và nguyên Đại biểu Quốc hội nói ông hy vọng tân Chủ tịch Nước Việt Nam và các lãnh đạo mới của chính quyền sẽ biết tôn trọng những tiếng nói phản biện và độc lập.

Trước câu hỏi của BBC hôm 03/4/2016 về việc tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang liệu sẽ có thái độ ra sao trước giới trí thức, đặc biệt là những người có khuynh hướng ủng hộ tự do hóa và dân chủ, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nói:

Là điều cần thiết

"Tôi cho rằng xu thế mới bây giờ thì Việt Nam đã là thành viên Hội đồng Nhân quyền Thế giới (LHQ) và Việt Nam đã ký kết tham gia vào nhiều Công ước Quốc tế về nhân quyền, quyền chính trị và nhất là sau Hiến pháp 2013, như vậy tôi nghĩ rằng với tư cách (của bất cứ) ai cầm quyền trong thời kỳ này cũng phải làm theo xu thế đấy.

"Còn nếu mà mình đi ngược lại xu thế đấy, thì trước hết là mình vi hiến, mình ngược lại xu thế của thời đại, thì thế giới người ta không ủng hộ, thì cái đó Việt Nam sẽ bị cô lập, điều đó chắc là không ai muốn.

"Cho nên tôi nghĩ rằng phải hành xử trong xu thế mới. Đó là phải tôn trọng tiếng nói phản biện, tiếng nói độc lập, đó là điều cần thiết và tôi cũng hy vọng rằng trong kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội lần này, sẽ có những tiếng nói độc lập trúng cử vào Quốc hội.

"Để Quốc hội đa chiều, có nhiều ý kiến hơn, mà nó thực sự là đại diện cho ý trí, nguyện vọng của nhân dân cả nước," Luật sư Trần Quốc Thuận nói với BBC từ Sài Gòn.