Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Gián điệp hai mang người Anh

Đoạn phim tư liệu về gián điệp hai mang tai tiếng nhất của Anh Quốc dạy các điệp viên Đông Đức năm 1981, cho thấy cách Kim Philby náu mình 30 năm ở Anh mà không bị phát hiện.

Trong bài giảng có đoạn Kim Philby kể về vụ thanh trừng sếp của mình ở MI6 để giành vị trí lãnh đạo bộ phận phản gián chống gián điệp Liên Xô.

Điệp viên người Anh theo cộng sản cũng tả lại việc cung cấp tài liệu mật của MI6 cho Liên Xô dễ dàng như thế nào.

Phóng viên Gordon Corera của BBC thực hiện.