TS Hà Hoàng Hợp
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Về diện mạo mới của tân nội các Việt Nam

Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp bình luận về các ứng viên và diện mạo nhân sự mới của tân nội các của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng các cánh quyền lực khác ở Việt Nam hậu Đại hội 12.

Trao đổi với BBC hôm 07/4/2016, sau khi Việt Nam có tân Thủ tướng thay ông Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp cuối của Quốc hội 13 hôm thứ Năm, ông Hợp nói:

"Ông Xuân Phúc sẽ phải thực hiện thật tốt vai trò mà Hiến pháp quy định là người đứng đầu cơ quan điều hành của nhà nước, tức là Chính phủ.

"Nhiệm vụ ấy đối với Hiến pháp quy định là rất nặng nề và cũng như tất cả những người khác, cá nhân tôi rất hy vọng là ông Phúc sẽ có một bước thay đổi lớn trong việc cam kết, khắc phục những khó khăn kinh tế hiện nay là một...

"Thứ hai là giữ vững và phát triển tốt những cái mà Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng đã đạt được, ví dụ như là các bước tiến về hội nhập, các kết quả rất rõ ràng về mặt đối ngoại..."

Bình luận về một số gương mặt nhân sự cao cấp được đề cử bổ sung vào nội các của tân thủ tướng Việt Nam, mà mới đây trên truyền thông Việt Nam đã có đề cập, ông Hà Hoàng Hợp nói:

"Người ta đã đưa ra một giả định, nhưng tôi hiểu là khá chính xác... Sẽ có khả năng là có một, hai Phó Thủ tướng mới, ví dụ như là ông Vương Đình Huệ, khả năng là ông Trương Hòa Bình".