Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đánh giá lại FDI ở Việt Nam

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam bắt đầu “lấn lướt” và gây ra “hệ quả tiêu cực”, theo nhận định của Tiến sỹ Hồ Quốc Tuấn từ Đại học Bristol, thành viên nhóm nghiên cứu chung Đại học Bristol - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên lề hội thảo Bàn về Việt Nam sau 30 năm Đổi Mới, được tổ chức tại Singapore, Tiến sỹ Hồ Quốc Tuấn bình luận với BBC Tiếng Việt về vai trò của FDI thời gian qua.

Nội dung phỏng vấn do Phạm Lan Phương thực hiện.