Người thổi kèn dụ rắn
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nghệ thuật thổi kèn dụ rắn của người Jogi

Khi đối mặt với rắn hổ mang thì bạn phải làm gì? Hãy xem cách của người bộ tộc Jogi ở Pakistan.

Nhiều người bộ tộc này sống bằng nghề thổi kèn dụ rắn. Họ phải đối mặt với nguy cơ bị rắn độc cắn chỉ để kiếm số tiền ít ỏi đủ nuôi gia đình.

Họ tin rằng có thể dùng thần chú và lông công để chữa trị khi bị hổ mang cắn.