TS. Nguyễn Xuân Diện
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tôi không công nhận kết quả bỏ phiếu

Một người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội ở Việt Nam nói ông không công nhận hai hội nghị cử tri ở nơi cư trú và cơ quan và sẽ khiếu nại với Chính quyền sau khi ông nhận được 15/58 phiếu ủng hộ (25%) và 6/66 phiếu ủng hộ ở nơi cư trú.

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 10/4/2016, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, nhà nghiên cứu văn hóa và blogger từ Hà Nội nói:

"Tôi sẽ quyết định gửi đơn tố cáo hoặc là đơn khiếu nại lên Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội, cũng như là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội vì những sai pham nghiêm trọng đã diễn ra trong hai hội nghị cử tri này.

"Và tôi không công nhận kết quả bỏ phiếu đó, bởi vì kết quả bỏ phiếu đó, phiếu không được kiểm công khai, minh bạch và tôi tin rằng đây không phải là phiếu thật.

"Một trong những tiêu chuẩn, yêu cầu của công tác kiểm phiếu là phải công khai, nhưng mà cả hai nơi như vậy họ đều đem thùng phiếu vào một phòng kín, đóng cửa lại và họ kiểm phiếu ở đấy.

"Ở Viện Hán Nôm (nơi ứng viên làm việc) thì nửa giờ sau họ mới mang ra để công bố, ở phường Kim Liên, tức là nơi cư trú, cũng gần nửa tiếng đồng hồ họ mới công bố được cái kết quả đó," Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện nói với BBC.