GS. Lâm Quang Thiệp
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kỳ vọng gì ở tân Bộ trưởng Giáo dục?

Một chuyên gia giáo dục Việt Nam vừa bình luận với BBC về bước đi mà ông kỳ vọng và cho rằng vị tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cần ưu tiên hành động sau khi nhậm chức.

Trao đổi với BBC hôm 11/4/2016 từ Hà Nội, Giáo sư TSKH. Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam, nói:

"Trước hết phải xây dựng lại hệ thống, cơ cấu hệ thống giáo dục cho nó đúng, và tạo một bước nữa đổi mới cái thi cử.

"Trong giáo dục đại học, hệ thống giáo dục đại học tư nói chung còn nhiều vấn đề. Nên đầu tư vào hệ thống giáo dục đại học tư, bởi vì trong Nghị quyết (Đổi mới Giáo dục) năm 2005 (đến 2020) nói rằng xây dựng hệ thống giáo dục đại học tư, ưu tiên xây dựng trường tư không vì lợi nhuận. Nhưng mà cho đến bây giờ, cái đường hướng về cái đó cũng chưa rõ ràng."

Chống tham nhũng đến gốc

Giáo sư Thiệp, nguyên thành viên Hội đồng Quốc gia về Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, nêu quan điểm về yếu tố cải cách then chốt:

"Trong giáo dục ở Việt Nam, học sinh thi thế nào, thì người ta sẽ học thế ấy, cho nên nếu đổi mới thi cử cho nó khoa học, thì tự nhiên chuyện học hành nó sẽ đổi mới theo."

Khi được hỏi, có điều gì mà vị tân trưởng ngành Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cần đặc biệt 'tránh' nhất, Giáo sư Lâm Quang Thiệp nói:

"Cái mà cần tránh nhất là phải để trống tham nhũng trong giáo dục, bởi vì trong giáo dục cũng đầy tham nhũng.

"Tham nhũng trong hệ thống đại học cũng có, tham nhũng trong hệ thống phổ thông cũng có, nhưng muốn chống tham nhũng thì phải đi đến gốc của nó, liên quan đến hệ thống lương bổng thế nào cho hợp lý."