Luật sư Hoàng Văn Hướng
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Chúng tôi chưa nhận thấy sai sót gì'

Một người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội ở Việt Nam nói cho hay ông 'chưa nhận thấy sai sót gì' từ phía chính quyền đối với những người tự ứng cử.

Trao đổi với BBC hôm 13/4/2016, Luật sư Hoàng Văn Hướng, một trong 48 người tự ứng cử ở Hà Nội, nói:

"Theo quan điểm của tôi, về mặt hình thức, hiện nay thì chúng tôi không nhận biết thấy vấn đề gì sai sót, vì nếu có những sai sót gì trong quá trình ứng cử, trong các hoạt động về lấy ý kiến của các bên liên quan.

"Rõ ràng những người tự ứng cử có quyền gọi là khiếu nại, khiếu nại hoặc tố cáo, nếu như có những hành vi cản trở gây khó khăn, nhưng mà bản thân tôi, tôi cũng nghe những phản ánh không khách quan của những người đó.

"Nhưng những người đó phải thực hiện quyền dân chủ của mình về vấn đề không khách quan," luật sư Hướng nói với BBC.