Tinh tinh xổng chuồng ở Nhật Bản
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cứu tinh tinh xổng chuồng tại Nhật

Một chú tinh tinh xổng chuồng từ Sở thú Yagiyama ở Sendai, Nhật Bản, đã trèo lên cột điện tại thành phố này.

Nhân viên sở thú đã dùng mũi tên có thuốc để gây mê và đưa chú tinh tinh có tên là Chacha về lại sở thú.

Được biết Chacha đã phục hồi sau khi rơi từ đường dây điện xuống.