TS. Trần Tuấn
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'VN nhầm tiêu chí chọn dân biểu Quốc hội'

Chính quyền Việt Nam đã áp dụng 'chệch' các tiêu chí lẽ ra chỉ nên sử dụng cho việc tìm những chức vụ ở cộng đồng cấp phường, xã vào việc 'hiệp thương' bầu chọn, đánh giá người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, theo một nhà quan sát xã hội dân sự ở Việt Nam.

Trao đổi với BBC hôm 17/4/2016, Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Tuấn, nhà phản biện xã hội từ một cơ quan thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta), nói:

"Nếu họ nhận xét mà họ xét các đại biểu dưới góc độ là nghe đại biểu đó trình bày về cương lĩnh ra ứng cử Đại biểu Quốc hội, cái kế hoạch của người Đại biểu, để rồi hỏi vào những vấn đề đó, thì tôi nghĩ sẽ phù hợp thôi.

'Chệch vấn đề'

"Nhưng nếu chỉ nhận xét về các vấn đề của chính cộng đồng đó, những mối quan hệ với mọi người, hoặc là những công việc cụ thể của cộng đồng đã tham gia đến đâu, thì tôi nghĩ đã đặt tiêu chí này chệch với vấn đề Đại biểu Quốc hội.

"Đại biểu Quốc hội phải khác với Đại biểu của Hội đồng nhân dân ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, ở trong đây, Đại biểu (Quốc hội) là phải nhìn vấn đề ở cấp vĩ mô, có tính chất cho toàn quốc, mang tính chính sách.

"Thế cho nên chúng ta không thể đòi hỏi họ hoàn thiện đến mức mà đảm bảo được tất cả những việc kể từ dưới cộng đồng, rồi nơi công tác, rồi lại đến cả các quan hệ xã hội bên ngoài, mọi người chắc chắn là sẽ có mặt này, mặt kia mà không thể thỏa mãn hết được tiêu chí như vậy," Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Tuấn nói với BBC.