Công bố giải Pulitzer
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Công bố giải Pulitzer cho 'Cảm tình viên'

Một tác giả gốc Việt đã được giải thưởng cao quý của Mỹ, Pulitzer, trong hạng mục tiểu thuyết.

'Cảm tình viên' (The sympathizer) là tiểu thuyết đầu tay của ông Viet Thanh Nguyen (Nguyễn Thanh Việt), sinh ra ở Việt Nam nhưng lớn lên tại Mỹ.