Luật sư Hà Hải (trái)
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tự ứng cử là 'cơ hội cống hiến tốt nhất'

Một trong bốn người tự ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố lọt qua vòng Hiệp thương thứ ba của Mặt trận Tổ quốc ở TP. Hồ Chí Minh, luật sư Hà Hải, nói với BBC về việc ông quyết định ra tranh cử và cho rằng đây là cơ hội tốt nhất cho giới luật sư và giới trí 'cống hiến' cho đất nước.

Trao đổi với BBC hôm 19/4/2016, ông Hà Hải, Chủ nhiệm Văn phòng luật sư Hà Hải và cộng sự, cho hay ông không gặp khó khăn khi ra tự ứng cử.

"Tôi ra ứng cử theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và các Công ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

"Đây là cơ hội tốt nhất cho giới luật sư nói riêng và tầng lớp trí thức, những người quan tâm tới đất nước và xem việc ra ứng cử là cơ hội tốt nhất để cống hiến cho đất nước của mình."

Ưu tiên hành động

Ông Hà Hải cũng cho hay về ưu tiên trong nghị trình hành động của ông, nếu trở thành ủy viên Hội đồng nhân dân ở thành phố đông dân nhất và trung tâm kinh tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam.

"Khi trở thành Ủy viên Hội đồng Nhân dân Thành phố, tôi cho rằng có cơ hội tốt hơn trình bày những nguyện vọng chính đáng của cử tri của tôi, là nơi mà tôi ra ứng cử.

"Và tôi sẽ có nhiều điều kiện để phản ánh ngay tại cơ quan quyền lực cao nhất tại địa phương mình, Thành phố Hồ Chí Minh, nguyện vọng của cử tri...

"Thứ hai, tôi sẽ góp một phần vào việc đấu tranh chống tiêu cực, sẽ thay các cử tri kiến nghị trong mọi việc được thực hiện một cách công khai, minh bạch,

"Đó là tinh thần chung mà tôi nghĩ rằng khi trở thành Đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi sẽ cố gắng phấn đấu như thế," ông Hà Hải nói với BBC.