TS. Phạm Quang Tú, Oxfam Việt Nam
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Tôi đánh giá cao dự án Cơm có thịt'

Một chuyên gia về xã hội dân sự từ tổ chức Oxfam Việt Nam bình luận về các chương trình, dự án từ thiện do Tiến sỹ Trần Đăng Tuấn chủ trương và việc nhà báo này mới bị loại ở vòng hiệp thương bầu cử thứ ba do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức.

Trao đổi với BBC hôm 19/4/2016, Tiến sỹ Phạm Quang Tú, Trưởng nhóm Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động Chính sách của Oxfam Việt Nam, nói:

"Tôi đánh giá rất cao những chương trình thí dụ như quỹ 'Trò nghèo vùng cao' hay chương trình 'Cơm có thịt' mà anh Trần Đăng Tuấn và các cộng sự đã làm.

"Và cho rằng Việt Nam trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những ý tưởng như thế này và đồng thời tạo điều kiện khuyến khích tối đa các công dân Việt Nam tham gia khởi xướng các chương trình như vậy.

"Cũng như tạo nên một phong trào mà người dân Việt Nam theo tính chất mà người ta vẫn nói là 'lá lành đùm lá rách' để tiếp tục hỗ trợ cho các cộng đồng vùng cao," chuyên gia của Oxam Việt Nam nói với BBC.