Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ngân hàng Nhà nước VN 'khó giảm lãi suất'

Chuyên gia tài chính, ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nói trong Bàn tròn thứ Năm của BBC Tiếng Việt rằng, tuy doanh nghiệp và người dân mong muốn các ngân hàng giảm lãi suất nhưng đây là điều 'rất khó' do có thể tạo ra động cơ "đầu cơ đồng đôla trong nền kinh tế Việt Nam".

Thảo luận về thách thức cho tân Thống đốc ngân hàng Việt Nam giữa BBC Tiếng Việt với Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu và Tiến sỹ Nguyễn Văn Phú diễn ra hôm 21/04. Video trích đoạn ông Hiếu phân tích về kỳ vọng của người dân với ông Lê Minh Hưng.

Ông Hiếu giải thích, biện pháp của Ngân hàng Nhà nước đưa ra lãi suất bằng không đối với tiền gửi bằng USD nhằm tạo ra sự chênh lệch với lãi suất tiền gửi bằng tiền Đồng, "tránh hiện tượng găm giữ Đô-la của dân chúng".

Một vấn đề khác nữa là đánh giá tín nhiệm của các công ty uy tín của thế giới xếp Việt Nam vào loại "không khuyến khích đầu tư".

"Việt Nam được đánh giá tín dụng bởi nhiều công ty trong đó có ba công ty lớn là Standard and Poor’s Moody’s và Fitch Ratings. Ba công ty đó xếp hạng tín nhiệm Việt Nam là không khuyến khích đầu tư và mang tính đầu cơ."

Chuyên gia tài chính từng nhiều năm làm việc tại Hoa Kỳ cũng cho rằng, doanh nghiệp và người dân Việt Nam phải chịu quá nhiều loại phí, và "người dân mong đợi ở tân Thống đốc có những biện pháp làm sao để giảm những lệ phí đó, mà tôi nghĩ rằng, điều đó nằm trong khả năng của Thống đốc".

Xem lại toàn bộ thảo luận tại: http://bit.ly/1SUqieW