Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao Thủ tướng Phúc muốn 'Chính phủ kiến tạo'?

Tân Thủ tướng Việt Nam trong thời gian đầu mới nhậm chức đang có nhu cầu hành động, muốn tỏ ra 'năng nổ', muốn 'có cái mới', một kinh tế gia người Việt từ Cộng hòa Liên bang Đức bình luận với BBC về phát biểu 'chỉ đạo' của ông Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp nội các đầu tháng Năm mới đây.

Trả lời câu hỏi của BBC hôm 08/5/2016 về tại sao Thủ tướng Phúc dường như nhắc lại một khái niệm mà vị tiền nhiệm của ông, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã đề cập trong một 'thông điệp đầu năm' thời gian trước đây về 'Nhà nước kiến tạo', 'Chính phủ kiến tạo', kinh tế gia Tôn Thất Thông, đáp:

"Ông này nói nhà nước kiến tạo, thì thực ra tôi cũng không hiểu ông này ông muốn cái gì trong chỗ này, thật ra trong nhà nước, trong Hiến pháp đã nói rõ Việt Nam là một nhà nước pháp quyền, thì cứ nên dừng ngang chỗ nhà nước pháp quyền đó mà bàn.

"Pháp quyền tức là tất cả mọi hành động, mọi quyền lực của nhà nước phải đặt dưới sự khống chế của pháp luật, bởi vậy tất cả những gì mà nhà nước muốn làm thì nó phải trở thành luật trước, thì lúc bấy giờ Chính phủ mới căn cứ vào đó để đưa ra nghị quyết này, nghị quyết kia... chẳng hạn."

Trong vòng ba tháng

"Thành ra, theo tôi nghĩ, ông Phúc trong lúc thời gian đầu ông có nhu cầu là phải làm một cái gì đó, tức là phải đi đây, đi đó, phải năng nổ, phải tuyên bố, phải có cái gì mới...

"Nhưng mà như tôi nói, trong vòng ba tháng từ ngày ông nhậm chức, cho tới ba tháng sau, mà không có một nghị quyết gì của Chính phủ đưa ra chung quanh vấn đề ông đã phát biểu ở bên ngoài, thì theo tôi nghĩ, những chuyện đó sẽ không đi tới đâu."

Nhân dịp này, kinh tế gia từ Đức cũng ghi nhận động thái và bày tỏ hy vọng vào tân Thủ tướng Việt Nam, một người mà theo truyền thông Việt Nam, đã được đào tạo 'chính quy, bài bản' về kinh tế học tại Đại học Kinh tế - Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân ở Việt Nam) và nắm giữ nhiều vị trí quản lý nhà nước từ địa phương tới trung ương.

"Có lẽ ông này đầu tiên ông nói chuyện về vấn đề kinh tế trước, vì vậy cho nên ông mới triệu tập các buổi họp với doanh nghiệp v.v..., thì đấy là điều đáng mừng.

"Hồi trước, ông (Nguyễn Tấn) Dũng chỉ phát biểu thôi, nhưng mà không biến thành hành động, thì bây giờ ông này (Thủ tướng Phúc) gặp doanh nghiệp, ông hứa hẹn chuyện này, chuyện kia..., thì theo tôi nghĩ là hy vọng ông này sẽ có một mức độ tiến bộ hơn Thủ tướng trước, ít nhất là hơn ông Nguyễn Tấn Dũng," nhà nghiên cứu kinh tế từ CHLB Đức nói với BBC.