Sông Hồng
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Siêu dự án sông Hồng phục vụ ai?

Siêu dự án giao thông - thủy lợi trên Sông Hồng, miền Bắc Việt Nam, với vốn đầu tư dự kiến trên một tỷ đô-la Mỹ kết nối Việt Nam - Trung Quốc là một ý tưởng 'bất khả thi về nhiều mặt mà có thể chỉ để phục vụ 'một nhóm lợi ích', theo một nhà khoa học thủy lợi Việt Nam.

Bình luận về dự án mới được Chính phủ Việt Nam thông báo 'chưa phê chuẩn', Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Đình Tuấn, từ Đại học Thủy lợi Hà Nội, nói với BBC:

"Đây hoàn toàn là ý đồ của một nhóm lợi ích, ví dụ khai thác giao thông thủy, nhưng thực ra là muốn đào sới mà khai thác những mỏ ở trên sông Thao, trên sông Thao các mỏ rất nhiều, mà dân người ta hay đào.

"Mà bây giờ muốn như thế, thì vừa bán cát, vừa bán khoáng sản, vừa lại muốn tất cả mọi thứ, rồi cái ấy lại bảo tạo ra giao thông thủy, chưa nói đấy là một vấn đề quốc phòng mà chưa để ý.

'Chỉ muốn lợi ích vào mình'

"Cái này ở đây nhiều nước người ta đã có chuyện như thế này rồi, cho nên ở đây cái nhóm lợi ích đó họ quên hết, chỉ là muốn lợi ích vơ vào mình thôi, thế còn những cái như lợi ích về kinh tế, về năng lượng, nó cũng chẳng có gì cả. 928 Megawatt thực ra không bằng một hồ chứa ở miền Trung thôi.

"Một thủy điện ở miền Trung cũng vượt quá những cái ấy, chứ cần gì làm năm hay sáu (thủy điện), thế còn những cái ví dụ như nói phát triển thủy sản, phát triển thủy sản đâu tầm bậy thế?

"Ngay trên sông Thao, tại sao người ta không làm thủy điện trên dòng chính? Là vì người ta muốn để nuôi nguồn gen thủy sinh ở trên sông Thao, thế nhưng nhóm này chẳng hiểu gì về những vấn đề ấy cả, thành ra cứ lợi ích của mình thôi, chứ không phải đem lại gì cả," Giáo sư Ngô Đình Tuấn nói với BBC.