Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người Việt Nam 'tin tưởng' Hoa Kỳ hơn TQ

Một người Mỹ làm tư vấn kinh doanh ở Hà Nội bình luận với BBC Tiếng Việt về kế hoạch thăm Việt Nam vào ngày 22/05 của Tổng thống Hoa Kỳ.

Ông Benjamin Reich nói bằng tiếng Việt qua Google Hangout hôm 11/05, rằng chuyến thăm này vẫn có ý nghĩa 'bước ngoặt' tuy chỉ còn tám tháng nữa là ông Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng.

Và để làm được những việc lớn hơn, "cần phải có bước này [chuyến thăm] của chính phủ Mỹ ở Việt Nam," ông Reich nói.

Trả lời câu hỏi về tình cảm, thái độ của người Việt Nam trong mối tương quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc theo quan sát riêng của một người Mỹ sống ở Hà Nội đã gần 20 năm, ông nói:

"Người Việt Nam, đến thời điểm này, có thể nói là độ tin tưởng với chính phủ Mỹ và mục đích của chính phủ Mỹ so với cường quốc Trung Quốc có thể lớn hơn."

Benjamin Reich cũng bình luận và suy đoán về quyết tâm của Hà Nội trong việc thực hiện các cam kết về nhân quyền với Hoa Kỳ.

Image caption Benjamin Reich bình luận với BBC Tiếng Việt với tư cách cá nhân