Tiểu khiển khi chờ lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bạn làm gì tiêu khiển khi chờ ở sân bay?

Bạn sẽ làm gì khi trong những giây phút chờ đợi nhàm chán tại sân bay?

Hãy xem cách mà một số bạn trẻ đã nghỉ ra để tiêu khiển trong khi chờ đợi lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

Video do Tạ Đình Nguyên Huy thực hiện.