Ông Hoàng Tứ Duy
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Việt Tân không bao giờ kích động, chi tiền'

Bình luận về quan điểm của Công an TP Hồ Chí Minh của Việt Nam hôm 14/5/2016 trên truyền thông nhà nước cho rằng đảng Việt Tân, tổ chức chính trị đối lập của người Việt Nam có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã 'gây rối, kích động bạo loạn' trong các vụ biểu tình về môi trường, phản đối 'cá chết hàng loạt' ở Sài Gòn các ngày 01 và 08/5, phát ngôn nhân của Đảng này nói với BBC:

"Trước tiên, hãy coi lại sự kiện của hai tuần qua, các cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn diễn ra một cách rất ôn hòa, và nếu có một sự gây rối, tức là do phía của Công an, không phải là người dân," ông Hoàng Tứ Duy từ Hoa Kỳ nói.

'Không kích động, chi tiền'

"Và một lần nữa chúng tôi xin khẳng định là vấn đề biểu tình ôn hòa là quyền của tất cả mọi người, cho nên không có chuyện bất cứ tổ chức chính trị hay tổ chức đối lập nào, mà tạo sự gây rối chính là hành động của phía công an," ông Duy nói thêm.

"Còn quan điểm của Việt Tân là chúng tôi là một thành phần của dân tộc, và chúng tôi có trách nhiệm để lên tiếng, và anh em Việt Tân chủ trương làm sao có phần trong việc bảo vệ môi sinh Việt Nam và cùng với đồng bào để làm sao làm minh bạch vấn đề."

Trước câu hỏi liệu Việt Tân có cung cấp, trả tiền cho người 'phá hoại, kích động' trong các vụ biểu tình nói trên hay không, như quan điểm của nhà chức trách Việt Nam, ông Hoàng Tứ Duy khẳng định:

"Đảng Việt Tân không bao giờ có hành động phá rối, gây loạn, hay kích động, cho nên không có vấn đề chi tiền cho bất cứ ai làm chuyện đó," phát ngôn nhân của Việt Tân nói.