Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Tuấn (giữa)
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Cần trả lại biểu tình cách hiểu đúng'

Biểu tình đang bị nhìn nhận một cách lệch lạc ở Việt Nam hiện nay và cần phải trả lại cho hiện tượng này cách hiểu đúng, theo một nhà phản biện xã hội từ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

Trong phần hai và cũng là phần cuối của cuộc trao đổi với BBC hôm 14/5/2016 về chủ đề biểu tình, Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Tuấn (đứng giữa, trong ảnh), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), nói:

"Trước hết chúng ta phải trả lại cho biểu tình một cái nghĩa đúng, chứ hiện nay tôi cho rằng trong xã hội đang nhìn nhận biểu tình một cách rất lệch lạc. Khi chúng tôi đến quan sát cuộc biểu tình ngày 8/5, nhận thấy nét mặt căng thẳng của người tham gia biểu tình và lực lượng chống biểu tình.

Mâu thuẫn đối kháng

"Nó thể hiện là cả hai nhìn nhận biểu tình theo hướng tôi cho rằng không theo suy nghĩ thông thường là sự biểu lộ tình cảm trước vấn đề xã hội của một cá nhân, tập thể, nhóm người. Sự thể hiện này có thể là sự chia sẻ cùng chung đồng cảm với nhau. Trong trường họp đó nếu chúng ta chưa có cách nhìn nhận đúng thì rất dễ dẫn đến sự mâu thuẫn đối kháng.

"Sự mâu thuẫn đối kháng này khi có hiệu ứng đám đông dẫn đến thì nó dễ xảy ra hậu quả đáng tiếc. Thế nên khi tôi đến cuộc biểu tình để nhìn nhận, và cũng qua trao đổi thêm, thì tôi thấy là chúng ta nên tách bạch giữa hai vấn đề (một là) an ninh bạo loạn xã hội lật đổ chính quyền; với một vấn đề rất thiết thực cụ thể là lòng dân đứng trước vấn đề ô nhiễm môi trường và độc chất thải ra, hay vấn đề hậu họa của những trường hợp như ở biển miền Trung vừa rồi.

"Qua quan sát cuộc biểu tình hiện nay tôi thấy rằng cần có một chương trình đặt lại vấn đề về thế nào là biểu tình, vai trò của biểu tình trong xã hội và diễn biến tâm lý của người dân. Nguyên nhân nào dẫn đến việc họ có nhu cầu biểu lộ chia sẻ tình cảm," nhà phản biện xã hội nói với BBC từ Hà Nội.

Mời quý vị theo dõi phần một cuộc phỏng vấn giữa BBC với Tiến sỹ, bác sỹ Trần Tuấn tại đây.