Sinh hoạt thời kỳ Cách mạng Văn hóa TQ

Tái hiện lại một ngày của người dân trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc, cuộc cách mạng kéo dài 10 năm từ ngày 16/5/1966 tới năm 1976 khi Mao qua đời.

Mỗi ngày luôn bắt đầu bằng việc tập trung trước chân dung Chủ tịch Mao, tay cầm Mao Tuyển, cúi đầu và hát những bài hát ca ngợi sự lãnh đạo thông thái của Mao.

Bữa ăn đạm bạc và tất cả đều phải học thuộc lòng những trích dẫn của Mao, thể hiện sự trung thành chính trị của mình.