Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tổng thống Obama ở sân bay Nội Bài

Hình ảnh những phút đầu tiên, khi ông Barack Obama rời chiếc chuyên cơ tổng thống, Air Force One, sau khi đáp xuống sân bay quốc tê Nội Bài, Hà Nội.