TS Vũ Cao Phan
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bỏ cấm vận vũ khí: 'không có sự mặc cả'

Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí hoàn toàn cho Việt Nam là một động thái mang ý nghĩa chính trị là chính, vào lúc quan hệ song phương hai nước đã chín muồi và 'không có sự mặc cả' dù là về tiếp cận 'cảng Cam ranh' hay 'cải thiện hồ sơ nhân quyền', theo một nhà phân tích chính trị Việt Nam từ Đại học Bình Dương.

Trả lời phỏng vấn của BBC hôm 23/5/2016, Tiến sỹ Vũ Cao Phan nói:

"Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ như tôi dự cảm đã đẩy tới lúc cần phải như thế này và động tác này mang ý nghĩa chính trị là chủ yếu.

Không có mua bán, trao đổi

"Cho nên là tôi nghĩ đã không có sự mặc cả, nó có sự thảo luận giữa hai bên, Việt Nam nên làm cái gì, ví dụ như Hoa Kỳ quan tâm vấn đề nhân quyền, thì Hoa Kỳ có thể nêu ra với Việt Nam, cái này rõ ràng các vị đã nêu rồi.

"Việc Nam cũng có thể nêu những vấn đề Việt Nam thấy cần và tôi nghĩ là có một cuộc thảo luận, nó không phải là như một điều mà ta có thể nói là trao đổi 'anh thò cái này, thì tôi thò cái kia'.

"Không phải là vấn đề như thế, tôi cho rằng vấn đề Mỹ bỏ cấm vận cho Việt Nam, nó đã đến thời điểm quyết định hiện nay rồi, có sự nhân nhượng với nhau về điểm này, điểm khác, nhưng không có sự mặc cả, không có sự trao đổi, mua bán ở đây," nhà phân tích chính trị và bang giao quốc tế nói với BBC.