PGS. TS. Jonathan London
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Obama tác động rất mạnh toàn xã hội VN'

Tổng thống Hoa Kỳ đã 'tác động rất mạnh' tới toàn thể xã hội Việt Nam qua thông điệp và chuyến đi của ông, theo TS. Jonathan London từ Đại học Thành thị Hong Kong.

Bình luận với BBC hôm 26/5 về 'Obamania' hay cơn sốt Obama ở Việt Nam, nhà xã hội học nói:

"Tôi thấy chuyến đi của Obama có một tác động rất mạnh đến toàn thể xã hội của Việt Nam.

'Bất thường'

"Bởi vì nó cũng đã gửi một thông điệp, thông qua một kênh bất thường.

"Nhiều khi ở Việt Nam, nhiều khi được thông tin chủ yếu từ kênh của nhà nước, hoặc là mạng xã hội thì cũng là một hiện tượng mới.

"Nhưng mà Obama đã có khả năng trực để tiếp trao đổi với người dân Việt Nam.

"Và đó là một sự kiện, một phương diện gần như là mới, đối với xã hội Việt Nam hiện nay," ông Jonathan London nói với BBC.