Nhà báo, đạo diễn Trần Nhật Phong
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lòng dân Việt Nam qua cơn sốt Obama

Cơn sốt Obama cho thấy lòng dân Việt Nam đang thực sự hướng về đâu, theo nhà báo, đạo diễn Trần Nhật Phong từ California, Hoa Kỳ.

Trả lời phỏng vấn của BBC hôm 26/5/2016 từ Quận Cam (Orange County), một trung tâm sinh sống rộng lớn của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, nhà báo, đạo diễn Trần Nhật Phong nói:

"Cơn sốt đó diễn ra chúng tôi nhận thấy rằng lòng dân hướng về đâu, có những người so sánh chuyến thăm của Tổng thống Obama và trước đó là (chuyến thăm) của ông Tập Cận Bình, cho thấy lòng dân Việt Nam hướng về chỗ nào.

Bày tỏ chính kiến, khát vọng

"Và ông Obama, tổng thống của Hoa Kỳ đến Việt Nam và mang biểu tượng của cơ chế, được xem là một trong những cơ chế tốt nhất của thế giới.

"Do đó, người dân nhiều năm nay, họ không đồng ý với cách điều hành, quản lý của những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay, nhưng do văn hóa, lịch sử và con người, họ không có phản ứng một cách rõ rệt và nói lên chủ kiến của họ, họ còn e ngại nhiều thứ.

"Và lần này họ tràn ra đường, bảy tỏ sự ủng hộ cho Tổng thống Obama là một sự bày tỏ chính kiến của họ, đó là khát vọng, hy vọng của người dân Việt Nam, họ mong rằng chuyến đi của ông Obama sẽ thay đổi một phần nào tình hình tại Việt Nam hiện nay.

"Và do đó tại sao nó tạo nên một cơn sốt mà gọi là cơn sốt của Obama," nhà báo Trần Nhật Phong nói với BBC.