Trẻ em ở một làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, leo núi đi học
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trẻ em TQ vượt vách núi hiểm trở đi học

Trẻ em tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc phải đi 90 phút qua những đoạn vách đá hiểm trở, dựng đứng, cao 800 mét để đi học.

Những hình ảnh này đang đang gây bất bình trong dân chúng nước này.

Chính quyền địa phương nay hứa sẽ có hành động giải quyết.