Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cuộc trốn chạy 'sống chết' từ TQ sang Thái Lan

Hàng trăm người bất đồng chính kiến Trung Quốc đã tìm cách chạy sang Thái Lan lánh nạn.

Bà Vu Diễm Hoa, 52 tuổi, đã tìm cách trốn tới Bangkok sau khi bị bỏ tù ba lần ở Trung Quốc. Bà là ủng hộ viên của Phong trào Tân Dân, vốn kêu gọi phải công bố tài sản của các quan chức và quyền được hưởng bình đẳng trong giáo dục.

Bà nói bà đã phải trải qua một hành trình bấp bênh giữa sự sống và cái chết" để đến được Bangkok.