Ông Trần Huỳnh Duy Thức
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Giam giữ lâu không phải là điều tốt'

Giam giữ lâu ngày một người 'chỉ nói lên chính kiến' của mình không phải là một điều tốt lắm, một cựu Đại biểu Quốc hội Việt Nam từ Sài Gòn bình luận vụ ông Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực.

Trao đổi với BBC hôm 01/6/2016, ông Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn - Gia Định trước năm 1975 và cựu Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VI, nói:

"Tôi nghĩ rằng bây giờ trong tinh thần giảng hòa dân tộc, dù cho anh kết tội theo hướng của luật lệ mình (Việt Nam), nhưng mà cũng phải thay đổi, bởi vì giam giữ lâu ngày một người đâu có phải là điều tốt lắm.

'Phải giải quyết sớm'

"Tôi mong rằng chính quyền Việt Nam phải thấy điều đó và phải giải quyết sớm, tôi thấy không thể giam giữ một người người ta nói tiếng nói của mình, dù cho người ta có nói khác ngược với mình đi chăng nữa thì cũng phải tôn trọng người ta.

"Bởi vì có nhiều tiếng nói thì mới có cách giải quyết khác nhau được, chứ không nói được tiếng nói nào, mà mình chỉ độc tài, độc đoán làm sao được?

"Anh chỉ nói một chiều thì làm sao mà có người khác tham gia theo chiều ngược lại được?," ông Huỳnh Tấn Mẫm người vừa ký tên trong một bức thư ngỏ trên mạng xã hội gửi ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đang tuyệt thực trong tù ở Việt Nam, nói với BBC.