Ông Bob Kerrey
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tranh cãi quanh vụ Chủ tịch ĐH Fulbright

Các khách mời trong Bàn tròn thứ Năm hôm 02/06 của BBC Tiếng Việt có ý kiến khác nhau về việc ông Bob Kerrey đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam.

Trong khi nhà quan sát xã hội, PGS Jonathan London cho rằng, đây là quyết định ‘sai lầm và đáng tiếc’, GS Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason, Washington, D.C lại nhận xét điều này phù hợp với cả quyền lợi của chính phủ và truyền thống văn hóa của người dân Việt Nam.

Xem lại toàn bộ thảo luận tại: http://bit.ly/282F8Lo