Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tướng Vịnh trả lời BBC bên lề Shangri-la

Diễn đàn an ninh khu vực thường niên Đối thoại Shangri-La đã kết thúc ngày làm việc chính thức đầu tiên với nghị trình dày đặc các cuộc thảo luận giữa đại diện các quốc gia về nhiều vấn đề an ninh quan trọng.

Đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn ở cấp thứ trưởng, với quan tâm chủ đạo là tình hình căng thẳng ở Biển Đông xung quanh các tuyên bố chủ quyền của các nước trong khu vực. Chủ đề này càng cấp bách khi Toà trọng tài quốc tế được trông đợi sẽ đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.

Tại Đối thoại Shangri-La, trưởng đoàn Việt Nam - Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh - đã trả lời phóng viên Hồng Nga của BBC Tiếng Việt.