Cầu có đường đi làm bằng kính
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cầu làm bằng kính qua hẻm núi có an toàn?

Tháng tới, chiếc cầu có đáy bằng kính ở độ cao nhất và có chiều dài nhất thế giới sẽ được khánh thành tại thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Phóng viên chương trình Click của BBC, Dan Simmons, nhận lời thách thức, thử dùng búa đập một trong các khoang kính của chiếc cầu này để chứng minh sự an toàn của cầu.