Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đàn ông Pakistan 'được quyền đánh vợ'

Hồi đầu tháng, Hội đồng Tư tưởng Hồi giáo của Pakistan ra khuyến nghị nói đàn ông được phép đánh 'nhẹ' vợ.

Tuy không mang tính ràng buộc pháp lý nhưng đề xuất này đã làm dấy lên làn sóng giận dữ tại Pakistan.

Các nhà vận động nói "dự luật bảo vệ phụ nữ" này khuyến khích đàn ông bạo hành gia đình.

BBC hỏi chuyện giáo sỹ đứng đầu Hội đồng Tư tưởng Hồi giáo Pakistan về chủ trương cho phép đàn ông đánh 'nhẹ' vợ.