Trung Quốc đưa khách du lịch ra Quần đảo Hoàng Sa
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Du lịch Trung Quốc ở Hoàng Sa

BBC theo một chuyến du lịch của Trung Quốc ra quần đảo Hoàng Sa, được Bắc Kinh bắt đầu tổ chức từ ba năm qua.

Hơn 10.000 người đã thực hiện các chuyến du lịch vốn chỉ dành cho người Trung Quốc sống ở đại lục và nhiều người coi đây là một nghĩa vụ yêu nước.

BBC đã tham gia một chuyến đi như vậy.

Video do phóng viên Lily Lee thực hiện.