Gấu trúc ở vườn thú Pairi Daiza, Bỉ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Gấu trúc vườn thú Bỉ lớn nhanh như thổi

Chú gấu trúc mới một tháng tuổi tại vườn thú Pairi Daiza ở Bỉ đang lớn nhanh như thổi, có trọng lượng tăng gấp 10 lần so với khi mới ra đời.

Những người trông nom tại vườn thú này cho rằng được vậy là nhờ sự chăm chút cần mẫn của gấu trúc mẹ.