Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phán quyết 'chứng tỏ thượng tôn pháp luật'

Bình luận về phán quyết do tòa Trọng tài Thường trực ở Hague đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc, Tiến sỹ Trần Công Trục cho rằng điều này "chứng tỏ rằng thượng tôn pháp luật được đề cao".

Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam nói ông "hoan nghênh, đề cao sự công tâm, minh bạch, đúng đắn của phán quyết của hội đồng trọng tài PCA (Tòa Trọng tài Thường trực) đứng ra làm việc hết sức có ý nghĩa này".

Tòa quốc tế ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền và đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông hôm 12/07, kết luận không có căn cứ pháp l‎ý "để Trung Quốc đòi quyền lịch sử với các vùng biển nằm trong ‘đường chín đoạn” theo thông cáo của tòa.

Bình luận về sự ảnh hưởng tới tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông, ông Trần Công Trục cho rằng phán quyết giúp Việt Nam "khẳng định việc Việt Nam vận dụng và thực thi công ước này [Công ước về Luật biển năm 1982] để xác lập quyền và lợi ích của mình trong Biển Đông một cách hợp pháp và nó là cơ sở để Việt Nam tiếp tục đấu tranh để bảo vệ cho các quyền và lợi ích hợp pháp của mình."

Ông nhấn mạnh: "Cần nhớ rằng tranh chấp trong Biển Đông ngoài tranh chấp vừa có phán quyết thì còn nhiều loại phức tạp hơn nhiều mà Việt Nam và các nước khác trong khu vực còn phải tiếp tục cùng nhau giải quyết."

Tiến sỹ Trực khẳng định hiện Việt Nam vẫn thực hiện các giải pháp đàm phán, nhưng, "Việt Nam có thể tính tới giải pháp pháp lý nếu đàm phán không thành công hoặc đàm phán kéo dài."

Ông cũng cho biết ông không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Trung Quốc đối với phán quyết này.