TS. Nguyễn Ngọc Trường
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Việt Nam không vội vã sau vụ kiện TQ'

Việt Nam sẽ 'thuận theo thời thế' và các diễn biến về Biển Đông và 'không vội vã gì' sau vụ kiện Trung Quốc về 'tuyên bố chủ quyền theo bản đồ đường chín đoạn' của Philippines, theo một nhà nghiên cứu chiến lược ngoại giao từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 13/7/2016, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ quốc tế (CSSD), nói:

"Việt Nam sẽ thuận theo tình hình, còn tất nhiên cái này là một sự phát triển của các phán quyết của Tòa án (quốc tế), nó là một sự phát triển rất quan trọng.

"Việt Nam tiếp tục theo dõi và phối hợp với các bên liên quan để làm thế nào giải quyết vấn đề Biển Đông được thuận lý, thuận tình, nhưng cái này không phải một hai chuyện mà giải quyết được."

'Không vội vã gì'

Nhà nghiên cứu nói thêm:

"Việt Nam cũng không vội vã gì, tôi nghĩ là cứ thuận theo thời thế và cũng phối hợp với các bên hữu quan để thúc đẩy vấn đề giải quyết Biển Đông theo những phương thức hòa bình và phù hợp với lợi ích của Việt Nam."

Mở đầu cuộc trao đổi, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường nêu nhận định về phán quyết của phiên tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague mà Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc, ông nói:

"Tôi thấy phán quyết của Tòa án ở The Hague không nhằm giải quyết vấn đề Biển Đông, nhưng nó tạo ra cơ sở pháp lý để thúc đẩy giải quyết vấn đề này.

"Tôi nghĩ phán quyết của Tòa án thuận lợi cho Philippines và nó bất lợi cho Trung Quốc...," cựu Đại sứ, nhà nghiên cứu nói với BBC hôm thứ Tư.