Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đảng cộng sản đã nghĩ tới đa đảng?

Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy nghĩ tới các phương án đổi mới chính trị, tuy nhiên phương án được hiểu là cải tổ từ một hệ thống nhất nguyên một đảng thành hệ thống đa đảng chính trị đối lập có thể chưa rõ khi nào được tiến hành, theo một nhà phân tích chính trị học Việt Nam.

Trao đổi với BBC hôm 24/7/2016, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và Viện Chiến lược Quốc tế tại Singapore, nói:

"Cải cách chính trị ở Viêt Nam có nghĩa là cải cách từ hệ thống một đảng thành hệ thống nhiều đảng hơn điều đó tôi nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghĩ tới, nhưng không biết bao giờ họ có thể làm được."

'Người ta có nghỉ không?'

Chính quyền Việt Nam đang làm thí điểm dự án 'nhất thể hóa' các chức vụ đảng và chính quyền, nhà nước ở một số địa phương.

Khi được hỏi, liệu trong nhiệm kỳ này của Quốc hội Việt Nam, liệu có thể diễn ra thay đổi, đổi mới nào nữa, ở giữa nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới hay không, với các vị trí tam, tứ trụ, nhất là ở hai vị trí đứng đầu nhà nước và người lãnh đạo Đảng cầm quyền, nhà phân tích nói:

"Nếu có một thay đổi như nói như vậy, thì chắc chắn là có tuyên thệ, đấy là theo luật. Chuyện tuyên thệ là một thủ tục, nhưng nó theo luật, nếu mà có xảy ra một việc mà giữa chừng có ai nghỉ, mà có người khác lên, mà người đó phải tuyên thệ thì bắt buộc phải tuyên thệ thôi.

"Còn người ta có nghỉ không, thì có người dự đoán là có, có người lại bảo là không," học giả này nói thêm.