TS. Nguyễn Ngọc Trường
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Tôi không nghĩ Asean bị bế tắc'

Việc Asean không ra được tuyên bố chung hoặc để trống nội dung về Biển Đông trong một văn kiện thể hiện lập trường chung của khối này hậu phán xét của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại hội nghị ngoại trưởng của Khối này tại Lào mới đây không phải là sự bế tắc của Asean, theo một chuyên gia về chiến lược ngoại giao của Việt Nam.

Bình luận với BBC hôm 24/7/2016 từ Hà Nội, Tiến sỹ, Đại sứ Nguyễn Ngọc Trường nói:

"Có gì đâu mà là bế tắc, rõ ra là phán quyết của tòa án Trọng tài Quốc tế La Haye bây giờ đưa vào văn kiện như thế nào? Đưa vào thì khó quá vì Philippines tuyên bố đây là một cuộc thắng đậm của Philippines, cuộc thắng toàn diện."

'Một nắm cát rời?'

Và chuyên gia nói thêm:

"Trong đó có 5 nội dung liên quan, bây giờ đưa cái gì và không đưa cái gì? Cho nên đây là cái khó, còn theo tôi cũng chẳng phải là một cái bế tắc của Asean, cái này có thể hiểu được, bởi vì cái khác thì đoàn kết, vì Asean, mỗi quốc gia Asean đều thấy cần phải có một tổ chức Asean để làm nòng cốt cho họ trong dựa vào nhau, tạo thành một khối khu vực đoàn kết để đứng vững trước sóng gió quốc tế.

"Nhưng riêng vấn đề Asean, có một số nhà bình luận quốc tế nói là giống như một nắm cát rời, thì cái đấy không đúng," Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ quốc tế (CSSD) nói với BBC.

"Trung Quốc bắt đầu tìm cách làm cho Asean có những tiếng nói khác biệt, và họ có cách ngoại giao kim tiền rất hiệu quả để làm cho Asean không thể thống nhất trong lập trường về Biển Đông. Mà lần này thì Trung Quốc càng phải vận động nhiều hơn nữa," tiến sỹ Trường nhận định về tác động của Trung Quốc.