Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kháng sinh trong mũi người?

Một loại kháng sinh mới được phát hiện ở nơi ít người nghĩ tới: trong mũi người.

Khám phá này có thể là bước tiến đột phá, do các loại siêu vi trùng ngày càng có khả năng kháng thuốc cao.

Nếu thử nghiệm thành công, loại thuốc này có thể lọt vào danh sách các phát hiện dược học tình cờ và kỳ lạ.