Mèo con một tháng tuổi được cứu sống sau khi rơi xuống nước ở một bến cảng của Sicily, Ý.
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mèo con được cứu sống nhờ hô hấp cấp cứu

Một cô mèo con, mới một tháng tuổi, được trẻ em phát hiện bị rơi xuống nước và đang trôi nổi tại một bến cảng ở Sicily.

Các nhân viên duyên hải Ý đã vớt mèo con lên và làm hô hấp cấp cứu cho nó,

Nay họ cho biết mèo con đang phục hồi tốt.