Hải ngưu ở Singapore
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Di chuyển hải ngưu gần 20 ngàn cây số

Hai con hải ngưu đực từ Singapore vừa được đưa bằng hàng không bay qua một chặng đường dài 19.600km tới nơi ở mới của chúng ở vịnh nhiệt đới Guadeloupe.

Kai và Junior được chọn đưa tới đây vì chúng trẻ, khỏe và là đôi bạn thân.

Người ta hy vọng là chúng sẽ kết hợp với những con hải ngưu khác cũng được tái định cư ở đây sinh con đẻ cái giúp phục hồi số lượng hải ngưu ở vùng Caribe này.