Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tuk-tuk năng lượng mặt trời

Một kỹ sư đã đặt chân đến Anh bằng xe tuk-tuk chạy năng lượng mặt trời, bảy tháng sau khi khởi hành từ Ấn Độ.

Hành trình dài 9,978 cây số.

Naveen Rabelli, 35 tuổi, đặt chân đến Anh năm ngày muộn hơn dự tính sau khi ví và hộ chiếu bị mất ở Pháp.

Anh muốn nâng cao quan tâm về xe chạy điện và năng lượng mặt trời.