Cập nhật:10:37 GMT - Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Ảnh giá trị

Ảnh giá trị

Ngày 30.3.1981 Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị ám sát hụt.

Ngày 30.3.1981 Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị ám sát hụt.

Ngày 30.3.1981 Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị ám sát hụt.

Ảnh phóng lớn

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.