Cập nhật: 11:34 GMT - thứ ba, 9 tháng 3, 2010

Ảnh lạ trong lễ trao giải Oscar

Giải Oscar lần thứ 82

Steve Martin và Alec Baldwin

Hai diễn viên Steve Martin và Alec Baldwin mang kính 3D trong lúc đồng giới thiệu buổi lễ trao tặng giải Oscar lần thứ 82 tại rạp Kodak ở Hollywood.

Ảnh phóng lớn

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.