Cập nhật: 14:00 GMT - thứ sáu, 4 tháng 3, 2011

Thả nổi

  • Alessandro Soffiati, Barcelona, Tây Ban Nha.
  • Dennis Kasap: Cảng Tarbert trên đảo Western Isles, Scotland.
  • Yasir Hasan: Hạt Kashmiri.
  • Brandy Little: Albuquerque, New Mexico.
  • Howard Gerrard: Một tảng băng ở Nam cực.
  • Erica Cooper: Trên núi Saddleback, Maine, USA.
  • Mark Nedzbala: Grand Canal, Venice.
  • Rachel Dinsdale: Bông súng trong vườn Bodnant, bắc xứ Wales.
  • Mark Nedzbala : Trên hồ Garda, Italy.
  • Lance Landau: Ghép hình trên mộ.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.