Tàu hàng không mẫu hạm đầu tiên của TQ

Cập nhật: 10:55 GMT - thứ ba, 25 tháng 9, 2012
  • Tàu Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, chính thức đi vào hoạt động trong lực lượng hải quân từ thứ Ba, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố.
  • Liêu Ninh là tàu cũ của Liên Xô, trước có tên Varyag. Một công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc đã mua tàu từ Ukraina. Tàu được lai dắt từ Biển Đen về Trung Quốc hồi 2001.
  • Chủ sở hữu mới nói định biến tàu thành sòng bạc nổi ở Macau, nhưng sau tàu được tân trang tại cảng Đại Liên thành tàu hàng không mẫu hạm mới cho quân đội Trung Quốc.
  • Tàu vẫn chưa hoạt động như hàng không mẫu hạm, nhưng Trung Quốc nói Liêu Ninh sẽ tăng khả năng quốc phòng, bảo vệ quyền lợi quốc gia và nâng hải quân Trung Quốc lên tầm hiện đại.
  • Một buổi lễ được tổ chức nhằm đánh dấu việc chính thức bàn giao tàu cho lực lượng hải quân. Truyền thông nhà nước đưa tin Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tới dự lễ và kiểm tra con tàu.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.