Hình ảnh Đại hội Đảng TQ kết thúc họp

Cập nhật: 11:39 GMT - thứ tư, 14 tháng 11, 2012
 • Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã bế mạc vào sáng thứ Tư ngày 14/11 sau đúng bảy ngày làm việc.
 • Hơn 2.200 đại biểu đã thông qua Báo cáo chính trị và Sửa đổi Điều lệ Đảng.
 • Họ cũng bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Khóa 18, bao gồm 204 ủy viên chính thức và 161 ủy viên dự khuyết.
 • Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 bế mạc vào ngày14/11
  Các đại biểu xếp hàng chờ tới lượt mình bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.
 • Ông Tập Cận Bình lên bỏ phiếu. Ông Tập được trông ̣đợi sẽ trở thành Tổng bí thư khóa tới.
 • Cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân cũng tham gia bỏ phiếu, tuy ông Giang đã không còn tham chính.
 • Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có thể sẽ rút lui khỏi chức vụ Chủ tịch Quân ủy Trung ương để về hưu "một cách toàn diện".
 • Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 bế mạc vào ngày14/11
  Danh sách đề cử so với danh sách chính thức chỉ có chênh lệch khoảng 8%. Chênh lệch này kém ở Đại hội Đảng X của Việt Nam năm 2011.
 • Các phóng viên Trung Quốc và quốc tế được tham gia đưa tin Đại hội 18 một cách có tổ chức.
 • Dư luận dường như đã biết trước một số kết quả bầu bán của Đại hội trước khi sự kiện này khép lại.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.